Inleiding
Kappikeflies verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de
geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn
de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke
informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in
overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/
algemene-informatie-avg

Kappikeflies verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving
op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt,
tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP
adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens
gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek
aan en gebruik van de websites van Kappikeflies en de door contactaanvragen en
nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief
bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je e-mailadres wordt ook
toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je
een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze
nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
Kappikeflies behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Kappikeflies
verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de
Kappikeflies nieuwsbrief en bij een bezoek aan Kappikeflies evenementen en activiteiten.
Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden
daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Kappikeflies dienstverlening
en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen
tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of Kappikeflies hiervan
schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar
info@kappikeflies.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.kappikeflies.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van kappikeflies beter te laten
functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Kappikeflies na kan gaan hoeveel mensen
de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Kappikeflies gebruikt deze data alleen
geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van
cookies die geplaatst worden door de Kappikeflies website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren.
Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.
Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of
om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webshop naar behoren functioneert.
Onze webshop gebruikt cookies voor:
Het surfen in onze webshop leuker en makkelijker voor je wordt
Het onthouden van producten die je aan het winkelwagentje en de verlanglijst toevoegt tijdens het online winkelen.
We kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren.
Het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling.
We je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals de verlanglijst of je winkelwagentje
Het opslaan van instellingen voor een optimale weergave, zoals resolutiegegevens van jouw scherm en uitlezen van je browserinstellingen om onze webshop optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven.
Het opsporen van misbruik van onze webshop en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze
cookies krijgt Kappikeflies inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen,
populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Kappikeflies de communicatie beter
afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Kappikeflies kan niet zien wie (welke
pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Kappikeflies cookies op uw pc
plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze
cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Kappikeflies website bent
ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Kappikeflies plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te
maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Kappikeflies website
bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen
dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het
gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de
Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor
het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
Kappikeflies heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te
beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke
informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd
met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van Kappikeflies zijn een aantal links naar andere websites van organisaties
te vinden. Kappikeflies kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je
gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de
betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Kappikeflies dan kunt u deze
richten aan Kappikeflies Louisbouwmeesterplein 2 3241GM Middelharnis , tel: 0651336356
of per e-mail: info@kappikeflies.nl .nl

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien
deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt
je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere
gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
Kappikeflies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy
Verklaring. Kappikeflies adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er
veranderingen zijn doorgevoerd.