Algemene voorwaarden KAPPIKEFLIES
Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Kappikeflies de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kappikeflies en de klant waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kappikeflies voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genoemde prijzen zijn internetprijzen en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Streamers en producten

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website. Natuurlijk kunnen er kleurafwijkingen zijn of kleine bind afwijkingen is namelijk handwerk omdat ik met natuurlijke producten werk zoals haren en veren doen mijn best om zo dicht mogelijk bij het getoonde te komen als op afbeelding wat kleuren betreft.
Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Aanschaf overeenkomst:

Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op mijn webwinkel. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin alle order/adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening.

Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het mij dan binnen 24 uur weten omdat ik alles op bestelling maak en geen voorraad heb.

Kopen via web winkel
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kappikeflies uw bestellingen tenminste binnen 9 weken  uitvoeren. ( Maatwerk) Indien dit niet mogelijk is om div redenen of er is om andere vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument  na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Prijzen:
Ik hanteer mijn eigen verkoopsprijzen . Als er prijsverhogingen zijn, nadat ik uw order heb ontvangen, dan betaalt u gewoon de oude prijs, zoals die vermeld staat op de orderbevestiging.

Betalingen:

De betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij anders is overgekomen,

Leveren

Kappikeflies doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren omdat wij geen voorraad hebben maar alles per klant gemaakt wordt, houden wij een levertijd aan van max 9 weken. Indien de levering vertraging oploopt het zij door tijdelijk niet in voorraad zijn van materiaal hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Kappikeflies een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.

Indien het niet mogelijk is de bestelling binnen 9 weken uit te voeren dan ontvangt de consument in het kader van de regels van de koop of afstand binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De bestellingen worden standaard verstuurd met GLS of TNT. Bestelling boven bepaald bedrag worden verstuurd met track an tracé De klant betaalt de verzendkosten.

De verzendkosten staan op de website vermeld deze prijs voor verzending is inc blister verpakking en brieven bus doos .

Versturen

Kappikeflies draagt niet het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant.

Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Kappikeflies Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt, en zal er alles aan doen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Kappikeflies geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.